Subsidie 2013


 • Voor particulieren is er GEEN subsidie bij aanschaf van LEDverlichting.

 • Voor bedrijven is er subsidie beschikbaar, maar LEDverlichting wordt al veel gebruikt, waardoor deze nog beperkt is te verkrijgen. Vanaf nu is het verplicht dat de lampen een Power Factor van ten minste 0,90 hebben. Dat is waar BesparenmetLEDlampverlichting altijd al voor gaat.


Hoe komt u in aanmerking?


Als ondernemer kunt u profiteren van de EIA regeling wanneer u en de aangekochte verlichting aan de  voorwaarden voldoet. 

 • U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming.

 • U gaat of heeft recent (tot drie maanden terug) een energie-investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst 2013. (LED verlichting pagina 25)

 • U heeft de benodigde vergunningen voor deze investeringen binnen.         


De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek. 

Hoeveel EIA kunt u krijgen? 

Via de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. 

Heeft U nog vragen over de regeling en welke lampen aan de regeling voldoen neemt U dan contact met ons op


Welke kosten komen in aanmerking?
U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatieeisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:
Aanschafkosten

 • Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen. Bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kan verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kan verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. Activeer deze kosten wel op de balans.

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

 • De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel E.

De kosten die niet in aanmerking komen zijn:

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.

210506 [w] [gewijzigd]
LED-verlichtingssysteem
Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen,
en bestaande uit:
a. LED-buizen, (eventueel) armatuur, met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W als retrofit
van TL buizen, of
b. Armatuurmodule met geïntegreerde LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van ten minste
74 lm/W anders dan met LED-buizen, of
c. Downlighters met een specifieke lichtstroom van ten minste 55 lm/W, of
d. Armaturen ten behoeve van (sport)terreinverlichting, met een specifieke lichtstroom van ten minste
84 lm/W, of
e. Armaturen voor het aanlichten van bedrijfsgebouwen, objecten en producten, of
f. Armaturen in koel- of vriescellen, of
g. Noodverlichtingsarmaturen, vluchtwegsignaleringsarmaturen en bewegwijzeringsarmaturen, of
h. Armaturen ten behoeve van schapverlichting voor product presentatie (niet zijnde koel- of
vriesproducten) in de retail omgeving ter vervanging van TL-verlichting.
 
De specifieke lichtstroom onder a, b, c en d, dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige
protocollen. Bij de categorieën a, b, c en d gaat het om verlichting die valt onder NEN-EN 12464-1
(binnenverlichting) of NEN-EN 12464-2 (buitenverlichting) of Richtlijn Openbare Verlichting 2011 of
NEN 2443 (verlichting voor parkeerterreinen, parkeer- en stallinggarages voor personenauto’s). Onder de
specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem
(in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08
of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij
elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dient
te zijn opgenomen. De lichtterugval in lumen van het verlichtingssysteem gedurende de eerste 6.000
branduren bedraagt maximaal 20% van de oorspronkelijke lichtstroom, gemeten conform LM-80-08 of
gelijkwaardige protocollen.
De Power Factor van de verlichtingssystemen genoemd bij de categorieën a t/m h, dient ten minste 0,90  
te bedragen.

210507 [w]
Vluchtwegsignalering
Bestemd voor: vluchtrouteaanduiding in bedrijfsgebouwen,
en bestaande uit:
a. armaturen die voorzien zijn van met tritiumgas gevulde buisjes, of
b. fotoluminescent (nalichtend) materiaal.
210508 [w] [nieuw]
LED-belichtingssysteem
Bestemd voor: podium- of theaterbelichting,
en bestaande uit: LED-armaturen, (DMX) driver.
De Power Factor van het verlichtingsysteem moet ten minste 0,9 bedragen.
Toelichting:
Alleen het LED-armatuur en driver komen in aanmerking.


Duurzame elektriciteitsopwekking

251101 [W] [nieuw]
Zonne-energiesysteem voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, waarbij de
warmte tevens wordt gebruikt voor het verwarmen van water of lucht,
en bestaande uit: panelen met fotovoltaische zonnecellen, zonnecollector, (eventueel) stroom/
spanningsomvormer, (eventueel) accumulator, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel)
restwarmteopslagvat, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) in het vat geintegreerde naverwarmer,
(eventueel) ab- of adsorptiekoelmachine die hoofdzakelijk werkt op zonne-energie.
Toelichting:
Zonnepanelen voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte worden ook wel PVT-panelen genoemd.251102 [W]
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,
en bestaande uit: panelen met fotovoltaische zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van ten
minste 90 Watt, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel)
accumulator, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.Share |